Navet SK kallar till extrainsatt årsmöte

12 oktober 2015 kl: 18.00-20.00

Skönsmogatan 23, Sundsvall

Bakgrund:
Navet SK har under de senaste åren sett att medlemsantalet har minskat och aktiviteten i klubben har hamnat på en nästan icke-existerande nivå. För en förening med lokal fungerar inte det i längden och Navet SK går idag på knäna när det gäller att gå runt ekonomiskt. Idag klarar vi endast av att ha kvar lokalen genom privata donationer till föreningen och det är inte hållbart att tro att vi kan fortsätta på det sättet någon längre tid.

I dagsläget har vi råd att ha kvar lokalen till sista december och efter det måste vi sett en förändring i aktivitet för att motivera att ha kvar den. Om vi inte har råd att ha kvar lokalen är vi som styrelse osäker på om det är motiverat att ha kvar föreningen.

Vi i styrelsen känner oss dock motiverade att försöka kämpa för att kunna ha kvar både förening och lokal, men för att det ska gå måste vi få fler medlemmar som är villiga att lägga ner lite mer tid och energi på att hjälpa till. Vi bjuder därför in våra medlemmar och andra intresserade till extrainsatt årsmöte för att diskutera föreningens framtid och se om intresse finns att ha kvar föreningen i dess nuvarande form och att ha kvar lokalen.

Vi vill uppmuntra de som inte är medlemmar i föreningen men som gärna vill ha en nördig mötesplats i Sundsvall att komma på mötet och träffa oss och prata om vad ni skulle vilja se i föreningen i framtiden. Alla förslag är välkomna!

Som det är nu så är all aktivitet inom föreningen riktat mot figurspel och det är någon vi skulle vilja ändra. Inte ta bort figurspelande, men öppna upp för alla andra typer av intressen. Vi skulle vilja ordna brädspelskvällar varje vecka, vi skulle vilja ha fler rollspelsgrupper som spelar hos oss, ha möjlighet till att bygga cosplay-dräkter, ordna målningskvällar, ordna mindre turneringar i figurspel, hålla många fler studiecirklar och mycket mer. Samt vara ett ställe som det är kul att gå till bara för att träffa andra trevliga nördar i Sundsvall. Den nivån av aktivitet är inte realistiskt att tro kan skötas av bara en handfull personer som sitter i styrelsen.

Därför hoppas vi att många kommer på mötet och tar med sig alla sina vänner och bekanta som kan vara intresserade, så att vi kan fortsätta att hålla liv i föreningen även nästa år och flera år efter det.

Dagordning:

§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesfunktionärer
§2.1. Val av mötets ordförande
§2.2. Val av mötets sekreterare
§2.3. Val av två personer att justera protokollet
§3. Fastställande av mötets behörighet
§4. Närvarande och Adjungeringar
§5. Öppen diskussion om föreningen Navet SKs framtid
§6. Mötets avslutande

Tänk på att på extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.


Vi bjuder såklart på fika!

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*