Kallelse Årsmöte Navet SK

Datum: 31 januari 2016
Tid: 12.00-15.00
Plats: Föreningens lokal på Skönsmogatan 23 i Sundsvall.

Preliminär Dagordning:
§1 Mötets öppnande
§2 Mötets behörighet
§3 Adjungerade
§4 Godkännande av dagordningen
§5 Val av mötets ordförande
§6 Val av mötets sekreterare
§7 Val av två personer att justera protokollet
§8 Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
§9 Ekonomisk berättelse för förra året
§10 Revisorernas berättelse för förra året
§11 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
§12 Årets verksamhetsplan
§13 Årets budget och fastställande av medlemsavgift
§14 Motioner och Propositioner
§15 Val av årets styrelse
§16 Val av årets revisor
§17 Val av årets valberedare
§18 Övriga frågor
§19 Mötets avslutande

Tänk på att alla motioner måste ha inkommit innan mötet öppnas för att kunna tas upp på mötet. De som inte kommit in till styrelsen innan kan tas upp som övriga frågor i mån av tid.

För att skicka in motioner maila till info@navetsk.se.

Hoppas vi ses!
Hälsningar,
Navet SKs Styrelse

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*