Extrainsatt Årsmöte 21 mars

Kallelse till extrainsatt årsmöte
för föreningen
Navet SK

När: Måndagen den 21 mars 2016
Tid: ca 18.00-18.30

Varför ha ett extrainsatt årsmöte just nu: När Navet SK bildades så behövde inte ideella föreningar ett eget organisationsnummer. Istället fick man ett tillfälligt genom banken som man kunde använda. Reglerna kring detta är nu ändrat och vi kan inte komma åt att ändra firmatecknare på banken om vi inte skaffar ett org-nummer hos Skatteverket. Då firmatecknarna i föreningen i stort varit samma personer så har detta inte uppmärksammats innan. Vi i styrelsen har varit i kontakt med Skatteverket och skickat in en ansökan och fått svaret att vi behöver ett protokoll där det står att vi antar stadgarna som vi har. Därför kallar vi till detta möte så att vi kan få ett sådant protokoll som vi kan skicka till Skatteverket senast 1 april när de behöver vår komplettering.

Dagordning för Extrainsatt Årsmöte:

§1. Mötets Öppnande

§2. Mötets behörighet

§3. Val av mötets ordförande

§4. Val av mötets sekreterare

§5. Val av justerare

§6. Adjungerade

§7. Stadgerevidering

§8. Mötets avslutande

Att tänka på: När det gäller extrainsatt årsmöte så måste medlemmarna meddelas minst två veckor i förväg och på mötet kan bara ärenden som nämnt i kallelsen behandlas. Detta betyder att andra frågor inte kan komma upp på mötet än just stadgerevidering.

Föreningen bjuder på kaffe/te + en liten gobit för de som närvarar på mötet!

Hoppas vi ses där,
Styrelsen för Navet SK

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*