Kallelse och handlingar inför årmöte

Styrelsen 2016 vill hälsa alla medlemmar välkommen till årsmötet inför verksamhetsåret 2017.

I dessa handlingar (se länk till PDF i botten av inlägget) kan ni hitta när och var årsmötet ska vara, vilka som kandiderar till styrelsen (vi har tyvärr i dagsläget inte fått in kandidaturer till valberedning och revisor), styrelsens verksamhetsberättelse från förra året, styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017, motioner inkomna från medlemmar och propositioner som läggs fram av styrelsen. Det är en hel del så det är bra att läsa genom det mesta innan mötet då det kommer vara svårt att sitta på mötet och läsa genom allt.

Den ekonomiska berättelsen och revisorsberättelsen kommer skickas ut så snart som möjligt. Då föreningens ekonomi växt så mycket har det varit mycket jobb att få ihop den ekonomiska berättelsen, men den är på väg!

Som praxis i föreningar kring motioner så har styrelsen lagt in sina rekommendationer på de motioner som inkommit. Motioner som kommer in till styrelsen mellan denna kallelse skickats och årsmötet kommer läggas upp eftersom på navetsk.se med styrelsens rekommendation. Styrelsen har valt att inte lägga rekommendationer på motioner som skickats in av medlemmar som sitter i styrelsen.

Tid och plats
Datum: 2017-03-25
Klockslag: 12:00
Plats: Föreningslokalen (Skönsmogatan 23)
Förtäring: Föreningen bjuder på tårta! Och dryck! Om du har några allergier eller särskilda matvanor vi behöver ta hänsyn till hör av dig senast 19/3.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7. Ekonomisk berättelse för förra året
8. Revisorernas berättelse för förra året
9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. Behandling av propositioner
11. Behandling av motioner
12. Årets verksamhetsplan
13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
14. Val av årets styrelse
15. Val av årets revisor
16. Val av årets valberedare
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Alla medlemmar har också fått möteshandlingarna på mailen.

Hälsningar,
Styrelsen 2016

Bifogat dokument:
KallelseÅrsmöteNavetSK2017

Uppdaterade handlingar: 24/3 kl.15.28

2 Kommentarer

  1. Första gången jag kikar in på hemsidan och måste säga att den ser mycket bra ut och är lätt orienterad. Snyggt jobbat! Ska för övrigt försöka närvara på mötet.

    • Tack! WordPress är onekligen tacksamt att arbeta med. 🙂

      Vi ska arbeta mycket framöver med att hålla hemsidan levande och se till att all information alltid är aktuell, så håll ögonen öppna och säg till om vi missar något! 🙂

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*