Kallelse till Navet SKs Årsmöte 2018

Välkommen till vårt årsmöte!

Förra året var ett mycket givande möte med många bra beslut. Vi är övertygade om att detta årsmöte kommer bli minst lika bra (läs bättre!) än det förra och vi hoppas att så många av våra medlemmar kan komma på mötet.

Datum: 24/2 2018

Tid: 13.00-20.00 (med paus för middag)

Plats: Vår lokal på Skönsmogatan 23

Vi kommer ha längre paus för middag där vi bjuder på mat för de som anmält sig innan. Du måste höra av dig senast den 10/2 om vi ska kunna hinna fixa det. Maila info@navetsk.se med ditt namn och dina matpreferenser och eventuella allergier.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Närvaro
4. Adjungeringar
5. Godkännande av dagordning
6. Val av mötets ordförande
7. Val av mötets sekreterare
8. Val av två personer att justera protokollet
9. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
10. Ekonomisk berättelse för förra året
11. Revisorernas berättelse för förra året
12. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
13. Behandling av motioner och propositioner
14. Årets verksamhetsplan
15. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
16. Val av årets styrelse
17. Val av årets revisor
18. Val av årets valberedare
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Motioner måste vara inlämnade till styrelsen på info@navetsk.se senast 3/2 för att tas upp på årsmötet. Styrelsen kommer att gå igenom alla motioner och posta dem med rekommenderingar innan årsmötet. Notera att förslag till stadgeändringar måste antas enhälligt på årsmötet för att gå igenom om de skickas in efter att kallelsen har skickats ut.

Tänk på att du måste betala medlemsavgiften innan årsmötet för att få rösträtt på mötet enligt vår stadga; ”Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte.”.

 

Nomineringar till poster:

Om du vill nominera dig själv eller någon annan till Styrelsen, Valberedningen eller som Revisor så hör du av dig till någon av våra valberedare Malin Runsten ( malin.runsten@gmail.com ) och Carina Deldén ( carina.delden@gmail.com )

Ta med namn och kontaktuppgifter till personerna samt gärna en motivering till varför du anser att den personen (eller du själv) skulle passa i den rollen.

Styrelsen består av Ordförande, Kassör och upp till fem Ledamöter.
Sekreterare väljs internt i styrelsen

Valberedningen består av minst 3 personer.
Valberedningen väljer internt en sammankallande.

Årsmötet väljer dessutom 1-2 Revisorer.

 

Möteshandlingarna kommer att postas här på hemsidan i ett nytt inlägg när de är färdigställda. 

Välkomna!

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*