Föreningen

Vi tycker så klart att du ska börja med att bli medlem i föreningen.

Tänk på att föreningen styrs av stadgarna.

Vi har även en sida där vi visar vilka som sitter i styrelsen, så att medlemmar vet vilka de ska kontakta med olika funderingar.