Stadgebilaga 1

Medlemsavgift mellan nyår och årsmötet

Om årsmötet väljer att ändra medlemsavgift för ett år där en medlem redan har betalat medlemsavgiften för det året, mellan 1 Januari och tiden för årsmötet, gäller följande;

• Vid sänkning av medlemsavgiften så ska föreningen betala ut mellanskillnaden till den medlemmen.

• Vid höjning av medlemsavgiften ska föreningen notera att medlemmen har betalat hela medlemsavgiften för det året utan att behöva betala den högre medlemsavgiften.