Kalender

Mörkgrön – Stora (gröna) rummet är bokat
Ljusgrönt – Stora (gröna) rummet är delvis bokat dvs det kan finnas platser kvar till andra aktiviteter under den tiden
Lila – Lilla (lila) rummet är bokat
Guld – Hela lokalen är bokad, dvs båda rummen

Tiderna som anges är då lokalen är bokad, inte nödvändigtvis eventets tider. Se enskilda event för att veta när de börjar/slutar.

På flikarna kan du välja att se veckovy, månadsvy eller program-/agendavy. Pilarna i vänstra hörnet byter period. Bokningsinstruktioner finns här.