Kalender

Ljusgrönt = Hela stora rummet bokat.
Grått = Hela lilla rummet bokat.
Övriga färger = bord av motsvarande färg bokat.

Du kan filtrera vilka kalendrar (bord/rum) du vill se på pilen i högra hörnet. På flikarna kan du välja att se veckovy, månadsvy eller program-/agendavy. Pilarna i vänstra hörnet byter period. Bokningsinstruktioner finns här.